Tietosuojaseloste (yhdistetty rekisteriseloste ja informointiasiakirja) EU: tietosuoja-asetus 2016/679, Tietosuojalaki 1.1.2019; Laatimispäivämäärä 30.11.2018

Rekisterin rekisterinpitäjä on Nurmijärven kunnan tekninen lautakunta, osoite Keskustie 2 B 01900 Nurmijärvi. Yhteyshenkilönä Karttapalvelussa toimii Tero Sievänen, osoite Keskustie 2 B 01900 Nurmijärvi.

Nurmijärven kunnan tietosuojaseloste

Rekisterin säännönmukaisina tietolähteinä ovat verkkopalvelun käyttäjien antamat tiedot.

Tietoja säilytetään kunnes kohteena oleva asia on käsitelty ja tiedot eivät enää ole rekisterinpitäjän tai palvelun käyttäjän kannalta tarpeellisia.

Mikäli käyttäjien tietoja luovutetaan säännönmukaisesti rekisterinpitäjän organisaation ulkopuolelle, pyydetään käyttäjiltä siihen etukäteen asianmukainen suostumus. Viranomaisille toimitetun tiedon julkisuus määritellään viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999) tai mahdollisen erityislain mukaan.

Rekisterin henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Tietoihin pääsy on vain määrätyillä henkilöillä ja heiltäkin vaaditaan kirjautumista järjestelmään.

Tietojen antajalla on oikeus saada tarkistaa lähettämänsä itseään koskevat tiedot ja vaatia virheellisen tiedon oikaisua. Asiaa koskevat pyynnöt osoitetaan rekisterin yhteyshenkilölle.

Palvelu käyttää ns. cookie-toimintoa eli evästeitä. Eväste on pieni, käyttäjän tietokoneelle lähetettävä ja siellä säilytettävä tekstitiedosto, joka mahdollistaa internet-sivujen ylläpitäjän tunnistamaan usein sivuilla vierailevat kävijät, helpottamaan kävijöiden kirjautumista sivuille sekä mahdollistamaan yhdistelmätiedon laatimisen kävijöistä. Tämän palautteen avulla pystytään jatkuvasti parantamaan sivujen sisältöä. Evästeet eivät vahingoita käyttäjien tietokoneita tai tiedostoja. Evästeiden käytön avulla voidaan tarjota asiakkaille kunkin yksilöityjen tarpeiden mukaisia tietoja ja palveluita.

Mikäli sivuilla vieraileva käyttäjä ei halua palvelun saavan edellä mainittuja tietoja evästeiden avulla, useimmat selainohjelmat mahdollistavat eväste-toiminnon poiskytkemisen.

On kuitenkin hyvä ottaa huomioon se, että evästeet voivat olla tarpeellisia joidenkin ylläpidettyjen sivujen ja tarjottujen palveluiden asianmukaiselle toimimiselle.

Rekisterin käyttötarkoitus on Tekla ePalvelut, Tonttien haku -palvelun toteuttaminen. Palvelussa käsitellään ja tilastoidaan Tonttihakemuksia. Palvelun käyttäjille myös lähetetään viestejä hänen omaan asiaansa liittyen.

Rekisteri koostuu seuraavista tiedoista:
  • Käyttäjätunnus ja salasana
  • Hakukohteena olevat tontit ja niiden tiedot
  • Mahdollinen tontin tarjoushinta
  • Osapuolten tiedot (nimi, osoite, puhelin, sähköpostiosoite, henkilötunnus/Y-tunnus, asuinkunta, muuttovuosi kuntaan, turvakiellon olemassaolo, suoramarkkinointikielto)
  • Työantajatiedot
  • Yrityksen tiedot
  • Nykyinen asuminen
  • Perhetiedot
  • Suunniteltu rakennushanke
  • Muita rakentamiseen liittyviä yksilöityjä tietoja
Tiedot vaihtelevat tonttityyppikohtaisesti.